REGMAR

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Kvartal 4 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 324,0 Mkr (160,4) vilket motsvarar en tillväxt på 102,0 % (8,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 40,7 Mkr (28,6) motsvarande en marginal om 12,6 % (17,8)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 21,7 Mkr (25,5) motsvarande en marginal om 6,7 % (15,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kr (2,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 36,5 Mkr (17,7)

Perioden januari - december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 038,4 Mkr (643,8) vilket motsvarar en tillväxt på 61,3 % (31,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 162,5 Mkr (131,9) motsvarande en marginal om 15,6 % (20,5)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 111,1 Mkr (120,0) motsvarande en marginal om 10,7 % (18,6)
 • Resultat per aktie för perioden januari-december uppgick till 6,54 kr (8,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 126,1 Mkr (92,1)
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,80 kr (1,50) per aktie

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på
https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Lidköping 2020-02-27

Frågor om bokslutskommunikén besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 february 2020 kl 08:00 CET

Absolent Group AB (publ)
Staplaregatan 1
SE-531 40 Lidköping Sverige
Org. nr: 556591-2986
Tel: +46 (0) 510 48 40 00
Fax: +46 (0) 510 48 40 29
[email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank