Absolent Groups VD Tony Landh har avlidit

Absolent Group AB:s VD och koncernchef Tony Landh har efter en kort tids sjukdom avlidit.

"Det var med stor sorg vi mottog detta tragiska besked och våra tankar går nu till Tonys familj och anhöriga" säger Mikael Ekdahl, styrelseordförande i Absolent Group AB.

Tony Landh kom år 2000 till Absolent som ny VD. Han har på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat bolaget till att bli en världsledande aktör inom segmentet för rening av industriell processluft.

"Tony har betytt väldigt mycket för alla våra anställda både på det yrkesmässiga och personliga planet. Han var en genuint omtyckt och respekterad ledare som skapade en internationell och ledande industrikoncern av Absolent. Saknaden efter honom kommer att bli stor" säger Joakim Westh, styrelseledamot och grundare av bolaget.

"Tony har byggt upp en stark organisation med många ytterst kvalificerade medarbetare. Trots att tomrummet efter Tony kommer att bli stort så står bolaget därmed på stabil grund när styrelsen nu tvingas inleda sökandet efter en ny VD och koncernchef. Absolent Group ABs ekonomichef Ola Burenius fortsätter som tillförordnad VD och koncernchef enligt tidigare beslut medan denna process pågår", avslutar Mikael Ekdahl.

Mikael Ekdahl ([email protected] / +46709777203)
Styrelsens ordförande

2017-10-19

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Ekdahl
Styrelseordförande
Telefon: +46 709 77 72 03
E-post: [email protected]

Ola Burenius
Ekonomichef och tf. VD
Telefon 0708-78 77 25
E-post: [email protected]

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl 10:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank