Absolent Group stärker tillväxtplattform genom att förvärva Interzon AB

Miljöteknikbolaget Absolent Group AB, som specialiserat sig på rening av förorenad processluft, stärker sin position inom segmentet storköksventilation genom att förvärva Interzon AB. Förvärvet ger Absolent Group tillgång till en kompletterande filtreringsteknologi samt en stark kundbas av globala snabbmats- och hotellkedjor.

Interzon är ett privatägt bolag med säte i Täby, Sverige och har ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon utvecklar och tillverkar filtreringsprodukter som tar bort oljedimma och lukt i storkök och har en bred kundbas som omfattar globala snabbmats- och hotellkedjor.

"Förvärvet av Interzon ligger helt i linje med Absolents strategi att accelerera tillväxt i segmentet storköksventilation som kompletterar vår mer industriella produktportfölj och kundbas. Vi ser stora tillväxtmöjligheter i att kunna tillhandhålla ett utökat produktsortiment inom storköksventilation. Interzon har varit sällsynt framgångsrika i att få ut sina produkter till de riktigt stora globala hotell och restaurangkedjorna. Förvärvet ger oss bästa möjliga kundbas inom segmentet för att kunna bygga lönsam tillväxt på en internationell basis med hjälp av Absolent Groups storlek, filtreringskompetens och globala räckvidd.", säger Absolent Groups VD Axel Berntsson.

Interzon hade 2018 en omsättning om 32 MSEK och en EBITDA marginal på 18 %. Bolagets verksamhet och tillgångar kommer omgående att övertas och konsolideras in i Absolent Group.

2019-09-02

Ytterligare information:

Axel Berntsson, VD och CEO: 0510 - 484000.

Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00.
E-Mail: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank