Absolent Group lägger till en fjärde tillväxtplattform genom att förvärva storköksventilationsbolaget Jeven Global OY

Miljöteknikbolaget Absolent Group AB, som specialiserat sig på rening av förorenad processluft, adderar en ny fjärde tillväxtplattform genom att förvärva Jeven Global Oy med säte i Mikkeli, Finland och med tillverkning i Söderhamn, Sverige. Jeven är en privatägd nordisk marknadsledare inom storköksventilation som 2018 hade en omsättning på 126 MSEK och en EBIT-marginal på 11 %.

Absolent Group har en strategi för att accelerera tillväxt genom att etablera sex noggrant utvalda segmentsplattformar. Storköksventilations-segmentet har betydande tillväxt- och innovationsmöjligheter samtidigt som det sprider Absolents marknadsexponering över nya områden. Att förvärva Jeven ligger helt i linje med Absolents strategiska plan och företaget kommer att fungera som Absolent Groups fjärde tillväxtplattform i tillägg till de befintliga för maskinberbetning, stoft från bulkhanteringsprocesser samt den nyligen förvärvade plattformen för rök från svetsning och skärning.

"När vi bestämde oss för en etablering i segmentet storköksventilation och på denna bygga vår fjärde tillväxtplattform hade vi ett tydligt mål att förvärva ett högpresterande företag med en marknadsledande position. Vi tror att Jeven har den perfekta positioneringen för att ge oss basen till ett nytt starkt affärsområde.

Jeven har utvecklats från en liten utmanare till att bli marknadsledande bolag i Norden för kommersiell storköksventilation, genom att fokusera på teknik, lokal närvaro och kundnytta. Tillsammans bildar vi bildar en stark enhet genom att sammanföra världsledande filtreringsteknik inom oljedimma och oljerök samt know-how från Absolent Group med Jevens marknadskunskap och position inom storköksventilation.

Vi välkomnar Jeven till vår familj och är glada över att ha lagt till en fjärde strategisk tillväxtplattform för vår verksamhet", säger Absolent Groups VD Axel Berntsson.

Den initiala köpeskillingen, på kontant- och skuldfri basis, är 100 MSEK och har finansierats genom en revolverande kreditfacilitet hos Nordea. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 27 MSEK som är helt beroende av bolagets resultat under resterande delen av 2019. Jeven kommer omgående att integreras och konsolideras in i Absolent Group. Förvärvet förväntas att positivt påverka resultatet per aktie för 2019.

2019-07-08

Ytterligare information:
Axel Berntsson, VD och CEO: 0510 - 484000.
Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00.
E-Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl 10:30 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank