Absolent Group förvärvar SMK Sverige AB

AB Absolent Group AB - ett världsomspännande miljöteknikbolag som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i industrin - har via dotterbolaget Absolent AB ingått avtal om förvärv av verksamheten i SMK Sverige AB, Skövde. SMK är ett privatägt bolag med primärt fokus på legotillverkning av mekaniska komponenter och produkter där Absolent är den dominerande kunden.

"Detta förvärv är strategiskt viktigt för Absolent AB på flera områden. Det kommer att öka vår möjlighet att standardisera arbetsflöden, konsolidera inköp och effektivisera produktion samtidigt som det ökar vår kapacitet och flexibilitet av filterenhetsproduktion.

Vi har under lång tid haft ett nära och bra samarbete med SMK kring produktion och produktutveckling. SMKs och Absolents ledning har sett att det finns betydande värden som kan skapas långsiktigt av ett sammangående och vi är väldigt glada över att vi har lyckats komma till en överenskommelse som bägge parter är nöjda med.

SMK har ett kompetent, drivet och professionellt team och vi ser mycket fram mot att få dem som kollegor" säger Axel Berntsson, VD och koncernchef Absolent Group.

SMK hade 2017 en omsättning om 43 MSEK och en EBITDA marginal om 8%. Köpeskillingen uppgår till 13 miljoner kronor. Bolagets verksamhet och tillgångar kommer omgående att övertas och konsolideras in i Absolent Group.

Lidköping 2019-01-02

Ytterligare information:
Axel Berntsson, VD och koncernchef:             0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl 15:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank