Absolent Group förvärvar Dustcheck Limited i Storbritannien

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i maskinindustrin - har via dotterbolaget Filtermist International Ltd ingått avtal om förvärv av Dustcheck Limited i Stoke-on-Trent, en leverantör av filter för stoft- och damm-förorenad luft inom främst bulkhantering i Storbritannien.

- Filtermists försäljning på brittiska marknaden har haft en mycket positiv tillväxt de senaste åren och bolaget har fortsatt ambitiösa mål i framtiden. Förvärvet av Dustcheck förstärker Filtermists pågående etablering i det globala stoftsegmentet, säger Tony Landh, VD Absolent Group AB.

Dustcheck har 40 antal anställda och försäljningen 2017 förväntas uppgå till 54 MSEK. Köpeskillingen uppgår till ca 24 MSEK.
Bolaget kommer att övertas och konsolideras in i Absolent Group den 8 september 2018. Trots den relativt korta kvarvarande tiden på innevarande verksamhetsår så förväntas den förvärvade verksamheten ha en positiv inverkan på bolagets resultat per aktie. Förvärvet har finansierats med egen kassa.

2017-09-07

Kontakt:
Tony Landh, VD Absolent Group, 0510-48 40 10

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl 18:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank