Absolent Group byter Certified Adviser

Absolent Group anlitar i enlighet med regelverket på Nasdaq First North Stockholm en Certified Adviser, CA. För närvarande är Consensus Asset Management AB bolagets CA. Den 1 december 2016 byter Absolent Group CA. Ny CA blir Erik Penser Bank AB.

2016-11-22

Kontakt:
Tony Landh, VD Absolent Group, 0510-48 40 10

Frågor om handeln i Bolagets aktie besvaras av Bolagets Certified Adviser, Consensus Asset Management, på telefonnummer 031 - 745 50 00


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank