REG

Absolent Group utvecklar lösning för koldioxidinfångning

Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C och till följd har en ökad andel av Absolent Groups kunder börjat undersöka lösningar som kan reducera deras klimatpåverkan.

Absolent Group hjälper företag att bli mer hållbara och ta ansvar genom luftrening. Att utöka Absolent Groups utbud av luftreningslösningar med koldioxidinfångning blir en naturlig utveckling av verksamheten.

International Energy Agency menar att "nå nettonollutsläpp kommer att vara praktiskt taget omöjligt utan infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid"1. McKinsey & Company drar också slutsatsen att alla sätt för att minska klimatförändringarna kräver negativa utsläppstekniker för att minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären 2. Marknadspotentialen för produkter som kan tillverkas med infångade koldioxidutsläpp beräknas uppgå till 6 biljoner dollar på årsbasis3.

Absolent Group har använt sin marknadsledande bredd av luftfiltreringsteknik i kombination med ny teknik för att utveckla ett koncept för koldioxidinfångning. Konceptet för koldioxidinfångningen är platseffektiv och skulle kunna installeras hos våra befintliga kunders produktionsanläggningar. Konceptet ger våra kunder möjlighet att ta kontroll över sin egen klimatpåverkan istället för att förlita sig på klimatkompensationsprojekt.

Ytterligare information kommer att publiceras i takt med utveckling av projektet.

Kontakt:

VD och Koncernchef Axel Berntsson +46 510 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. +46 8-463 83 00.

Email: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank