REGMAR

Absolent Group - Delårsrapport januari - september

Kvartal 3, 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 191,1 Mkr (285,6) vilket motsvarar en tillväxt på -33,1 % (69,3)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 12,8 Mkr (37,8) motsvarande en marginal om 6,7 % (13,2)

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -6,5Mkr (19,1) motsvarande en marginal om -3,4 % (6,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -19,3 Mkr (-18,7)

· Resultat per aktie uppgick till -1,1 kr (0,9)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 24,9 Mkr (42,0)

Januari - September, 2020

· För att anpassa verksamheten efter rådande marknadssituation med Covid-19 ser vi kontinuerligt över koncernens kostnader. Som tidigare kommunicerats inleddes ett koncernövergripande åtgärdsprogram i andra kvartalet med engångskostnader om 58 Mkr och åtgärdsprogrammet fortlöper enligt plan. Justerade resultatsiffror presenteras nedan

· Nettoomsättningen uppgick till 666,8 Mkr (714,3) vilket motsvarar en tillväxt på -6,7 % (47,8)

· Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 61,9 Mkr (121,8) motsvarande en marginal om 9,3 % (17,0). Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 3,1 Mkr (121,8) motsvarande en marginal om 0,5 % (17,0)

· Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 2,3 Mkr (89,5) motsvarande en marginal om 0,3 % (12,5). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -59,6 Mkr (-32,3). Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -55,7 Mkr (89,5) motsvarande en marginal om -8,4 % (12,5). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -59,6 Mkr (-32,3)

· Justerat resultat per aktie uppgick till -0,4 kr (5,9). Resultat per aktie uppgick till -6,8 kr (5,9)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 46,3 Mkr (89,6)

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 48 40 00

CFO Anna Åkerblad 0510 - 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 463 83 00.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank