REG

Absolent Group har som målsättning att bli koldioxidnegativa år 2050

Absolent Group har satt två ambitiösa koldioxidmål. Det första målet är att nå nettonoll koldioxidutsläpp från koncernens egen verksamhet år 2030 och det andra målet är att nå nettonegativa koldioxidutsläpp från Absolent Groups värdekedja år 2050.

Absolent Group ska nå koldioxidneutralitet och sedermera bli koldioxidnegativa genom att optimera processer, skifta till förnybar energi, använda elektriska transporter och infångning av koldioxid i luften.

Absolent Group har som mål att ha fullständig kontroll över sina tekniker för att minska koldioxidutsläppen och därför har koncernen valt att intensifiera utvecklingen av lösningar för infångning av koldioxid i luften.

Kontakt:

VD och Koncernchef Axel Berntsson +46 510 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. +46 8-463 83 00.

Email: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank