REGMAR

Absolent förvärvar Tessu Systems B.V. i Holland

Absolent Group AB har idag förvärvat storköksventilationsbolaget Tessu Systems B.V. i Holland för 5,3 MEUR på kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling som beror på bolagets resultat under 2021 och 2022. Tessu har de tre senaste åren haft en snittomsättning på 5,5 MEUR med en EBIT-marginal om ca 29 %. Tessu kommer omgående att konsolideras in i Absolent Group.

"Vi är oerhört glada över att få välkomna Tessus team till Absolentfamiljen. Tessu är en marknadsledare inom storköksventilation i Holland och ett högpresterande bolag med en dedikerad och professionell personalstyrka.

Vi adderade storköksventilation som en strategisk tillväxtplattform för ett och ett halvt år sedan genom förvärven av Jeven och Interzon. Det vi har sett och lärt oss hittills stödjer vår analys och vårt beslut att gå in i den här branschen för att bygga en global marknadsledare.

Tessu är en perfekt match med våra befintliga bolag med sin strategiska leveransposition i den centrala delen av Europa och med sin spetskompetens inom design och hantering av storköksventilationssystem. Förvärvet är ett fint tillägg till vår affär och vi ser fram mot att realisera synergier mellan bolagen."-säger Axel Berntsson, VD och Koncernchef Absolent Group

Den initiala köpeskillingen, på kassa- och skuldfri basis, är 5,3 MEUR. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 6 MEUR som är helt beroende av bolagets resultat under den kommande 24-månadersperioden. Tessu kommer omgående att integreras och konsolideras in i Absolent Group. Förvärvet har finansierats med egen kassa och förväntas att positivt påverka resultatet per aktie för 2021.

Kontakt:

VD och koncernchef Axel Berntsson +46 510 - 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. +46 8 - 463 83 00.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl 16:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank