REG

Absolent Air Care Group publicerar årsredovisning för 2023

Absolent Air Care Group publicerar idag årsredovisning för 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på koncernens hemsida (https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/). Årsredovisningen i tryckt version distribueras per post till dem som har efterfrågat denna information. Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas via e-mail eller telefon genom nedanstående kontaktinformation.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Carnegie Investment Bank AB (publ).


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank