ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA

Absolent Air Care Group AB har förnyat koncernens nuvarande kreditavtal med Nordea, där det förnyade avtalet träder i kraft per 29 mars 2023 och löper över tre år. I samband med att avtalet förhandlats om och förnyats har den revolverande kreditfaciliteten även utökats från tidigare 600 MSEK till 800 MSEK. Utökningen av kreditfaciliteten följer koncernens tillväxtstrategi och ger ökad flexibilitet i samband med förvärvsmöjligheter.

"Vi har en lång relation och ett väldigt bra samarbete med Nordea, och det är glädjande att vi nu förlänger och förstärker denna relation. Ett långsiktigt avtal och en utökad kreditfacilitet är viktiga delar i genomförandet av koncernens ambitiösa tillväxtstrategi." - säger Karin Brossing Lundqvist, CFO Absolent Air Care Group.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

 

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank