REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA

Absolent Air Care Group har idag utökat sitt affärsområde Commercial Kitchen genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Nu-Air B.V. för en köpeskilling om 2,3 MEUR. Nu-Air har en årlig omsättning på omkring 6 MEUR och bildar tillsammans med Tessu Systems, förvärvat av Absolent Air Care Group under 2021, en dominerande aktör i Nederländerna inom storköksventilation. Absolent Air Care Group kommer att tillträda det förvärvade bolaget den 1 december 2022.

"Vi är oerhört glada över att få välkomna Nu-Airs team till Absolent Air Care Group. Kombinationen av Tessu och Nu-Air ger oss stora synergier och många fördelar som kommer att ge resultat redan under 2023. Förvärvet väntas bidra med mellan fem och tio miljoner kronor i vinst redan första året.

Vi adderade storköksventilation som ett affärsområde för tre år sedan och Nu-Air är vårt fjärde förvärv i detta segment. Vi är fortsatt mycket motiverade att bygga upp en global marknadsledare inom storköksventilation och kommer att leta tillväxtmöjligheter såväl organiskt som via förvärv." - säger Axel Berntsson, VD och koncernchef för Absolent Air Care Group.

"Tessu och Nu-Air har sida vid sida byggts upp till de två ledande aktörerna inom storköksventilation i Nederländerna. Vi får nu möjligheten att vara i samma team och båda sidor är exalterade över att så snart som möjligt konsolideras till en enhet och börja ta till vara potentialerna av att få ett större, starkare och mer komplett erbjudande till våra kunder." - säger Frank Berghuis, grundare av Tessu och blivande VD för Nu-Air och Tessu.

 Förvärvet betalas med egen kassa och köpeskillingen betalas över tre år. Förvärvet förväntas inte få någon nämnvärd påverkan på resultat per aktie för 2022.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

Email: [email protected]                                          

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 kl. 13:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank