REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2023

Juli-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 354,7 (326,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 8,7 (28,3) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 9,7 % och uppgick till 73,7 (67,2) mkr, motsvarande en marginal om 20,8 (20,6) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 7,4 % och uppgick till 61,6 (57,3) mkr, motsvarande en marginal om 17,4 (17,6) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,48 (3,81) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,1 (78,1) mkr.

Januari-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 066,5 (999,2) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 6,7 (32,0) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 5,2 % och uppgick till 213,3 (202,8) mkr, motsvarande en marginal om 20,0 (20,3) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 4,3 % och uppgick till 180,1 (172,7) mkr, motsvarande en marginal om 16,9 (17,3) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 10,94 (10,98) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 130,1 (141,0) mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ 

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2023 kl. 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank