REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2023

April-juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 353,0 (350,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 0,7 (30,1) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) minskade med 2,8 % och uppgick till 71,3 (73,4) mkr, motsvarande en marginal om 20,2 (20,9) %. Föregående år påverkades dock positivt av jämförelsestörande poster om 8,7 mkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade med 4,2 % och uppgick till 60,7 (63,4) mkr, motsvarande en marginal om 17,2 (18,1) %. Föregående år påverkades dock positivt av jämförelsestörande poster om 8,7 mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 4,03 (3,75) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,2 (20,6) mkr.

 

Januari-juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 711,8 (672,8) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 5,8 (33,8) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 2,9 % och uppgick till 139,5 (135,5) mkr, motsvarande en marginal om 19,6 (20,1) %. Föregående år påverkades dock positivt av jämförelsestörande poster om 11,2 mkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 2,8 % och uppgick till 118,6 (115,3) mkr, motsvarande en marginal om 16,7 (17,1) %. Föregående år påverkades dock positivt av jämförelsestörande poster om 11,2 mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 7,46 (7,17) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,0 (62,9) mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ 

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 08:00 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank