REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 340,1 (272,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 24,7 (19,0) %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 60,9 % och uppgick till 57,8 (35,9) mkr, motsvarande en marginal om 17,0 (13,2) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 73,8 % och uppgick till 47,3 (27,2) mkr, motsvarande en marginal om 13,9 (10,0) %.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 (1,85) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 55,1 (33,5) mkr.

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 339,3 (1 029,8) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 30,1 (15,0) %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 54,6 % och uppgick till 260,6 (168,5) mkr, motsvarande en marginal om 19,5 (16,4) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 67,3 % och uppgick till 220,0 (131,5) mkr, motsvarande en marginal om 16,4 (12,8) %.
 • Resultat per aktie uppgick till 13,40 (8,68) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 196,1 (114,5) mkr.
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,75 (2,00) kr per aktie.

Ytterligare information

Bokslutskommunikén finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank