REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET, 2021

Kvartal 2, 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 269,6 Mkr (196,6) vilket motsvarar en tillväxt på 37,2 % (-10,5)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 41,4 Mkr (-41,9) motsvarande en marginal om 15,3 % (-21,3).

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 16,8 Mkr (-62,1) motsvarande en marginal om 6,2 % (-31,6). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -24,6 Mkr (-20,3).

· Resultat per aktie uppgick till 0,6 kr (-6,0).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 28,8 Mkr (36,3)

Första halvåret, 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 502,7 Mkr (475,7) vilket motsvarar en tillväxt på 5,7 % (10,9)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 67,8 Mkr (-8,9) motsvarande en marginal om 13,5 % (-1,9).

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 19,5 Mkr (-49,3) motsvarande en marginal om 3,9 % (-10,4). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -48,3 Mkr (-40,3).

· Resultat per aktie uppgick till 0,24 kr (-5,7).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 48,4 Mkr (21,4)

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 48 40 00

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 463 83 00.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 13:00 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank