XP Chemistries meddelar om ingångna teckningsförbindelser för utnyttjande av TO1 om totalt cirka 2,7 MSEK

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelade idag att det har genomförts en ägartransaktion där medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp har sålt teckningsoptioner av serie TO1 till bland annat en extern investerare som i anslutning därtill ingått teckningsförbindelse med Bolaget för samtliga förvärvade teckningsoptioner. Den externa investeraren tillsammans med medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, samt bolag som kontrolleras av medlemmar i Bolagets styrelse, har tecknat avtal om teckningsförbindelse om totalt cirka 2,7 MSEK av serie TO1, motsvarande ca 32% av utestående teckningsoptioner.

Syftet med transaktionerna har varit att bästa möjliga nyttjandegrad ska uppnås under teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1.

Teckningsförbindelser från den externa investeraren omfattar 2 200 000 teckningsoptioner av serie TO1.

Medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, samt bolag som kontrolleras av medlemmar i Bolagets styrelse, har ingått teckningsåtaganden motsvarande 471 267 teckningsoptioner av serie TO1.

Medlemmar i Bolagets styrelse, samt bolag som kontrolleras av medlemmar i Bolagets styrelse, har sålt 701 488 teckningsoptioner av serie TO1. Bolagets VD har genomfört två försäljningar om totalt 30 267 teckningsoptioner av serie TO1, samt två köp av totalt lika många teckningsoptioner för att flytta teckningsoptionerna till annan depå inför teckningsperioden.

Totalt har därmed Bolaget erhållit teckningsförbindelser motsvarande 2 671 267 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 2,7 MSEK. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen och ingen ersättning utgår. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om teckningsoptionerna av serie TO1 finns tillgängligt på Bolagets hemsida https://investor.xpchemistries.com/to1/.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 7 2250 04 15

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatbyrån Gulliksson AB är legal rådgivare till XP Chemistries i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, [email protected].

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415