REG
XP Chemistries meddelar om inlämnad ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") meddelar att Bolaget nått ännu en viktig milstolpe genom att skicka in ansökan för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder til...
REG MAR
XP Chemistries AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023 Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 664 (1 056) TSEK. Und...
REG
XP Chemistries uppdaterar status på ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") har uppdaterat statusen på Bolagets ansökan till EFSA för ett godkännande av kapsaicin i djurfoder. Bolaget har satt en deadline, at...
REG MAR
Företrädesemissionen i XP Chemistries AB blev tecknad till 54,42 procent DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEI...
Teckningsperioden i XP Chemistries AB:s företrädesemission inleds idag den 28 november 2023 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEI...
XP Chemistries AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av tidigare kommunicerad företrädesemission DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEI...
REG MAR
XP Chemistries AB delårsrapport januari - september 2023 Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar halvårsrapporten för perioden januari - september 2023. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 571 (692) TS...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 november 2023 i XP Chemistries AB Extra bolagsstämma i XP Chemistries AB, org. nr. 559164-8869 ("Bolaget"), ägde rum idag den 22 november 2023. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtlig...
REG
Stort kundintresse för Xylocaps nya linimentprodukt: Xylocap Strong Xylocap AB, ett helägt dotterbolag till XP Chemistries AB, lanserade under andra kvartalet i år den nya linimentprodukten Xylocap Strong. Produkten har mottagits mycket väl av ma...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XP CHEMISTRIES AB Aktieägarna i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 november 2023, kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler...
REG MAR
Styrelsen i XP Chemistries beslutar om en företrädesemission av units om cirka 12,9 MSEK, villkorat av bolagsstämmans godkännande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEI...
REG MAR
XP Chemistries AB halvårsrapport januari - juni 2023 Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar halvårsrapporten för perioden januari - juni 2023. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 470 (564) TSEK. B...
REG
Kommuniké från årsstämma i XP Chemistries AB XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") avhöll den 24 maj 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
REG MAR
XP Chemistries AB delårsrapport januari - mars 2023 Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - mars 2023. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 271 (279) TSEK och utgjorde...
Xylocap AB lanserar ny linimentprodukt - Xylocap Strong Xylocap AB, ett helägt dotterbolag till XP Chemistries AB, lanserar den nya linimentprodukten Xylocap Strong. Produkten är baserad på XP Chemistries högrena kapsaicin vilket ger...
REG
Kallelse till årsstämma i XP Chemistries AB Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget").Datum: Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 16.00Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm
REG MAR
XP Chemistries AB har fått en ny order för produkten Precise HEAT med ett ordervärde om ca 130 000 SEK XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin har fått en ny order från Plegium AB för produkten Precise HEAT, en specialformulerad vätska till sjä...
REG
XP Chemistries årsredovisning för 2022 är nu publicerad Bioteknikföretaget XP Chemistries AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415