Teckningsperioden i XP Chemistries AB:s företrädesemission inleds idag den 28 november 2023

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") inleder idag teckningsperioden av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 23 oktober 2023.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas det till investeringsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Investeringsmemorandumet och instruktioner för anmälan finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/emissionen och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, https://emission.mangold.se/emissioner. Teckningsperioden löper från och med idag den 28 november 2023 till och med den 12 december 2023. Observera att sista dag för teckning hos övriga förvaltare kan infalla tidigare.

Länk till Bolagets emissionssida: https://investor.xpchemistries.com/emissionen

 Preliminär tidplan

Teckningsperiod

28 november 2023 - 12 december 2023

Handel i uniträtter

28 november 2023 - 7 december 2023

Handel i BTU

28 november 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring v.52 2023

 

Länkar till teckningssidor och sista dag för anmälan

Förvaltare

Sista dag för teckning

Länk till teckningssida

Mangold Fondkommission

12 december 2023

https://emission.mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-utan-foretradesratt-i-xp-chemistries-ab/

Avanza

11 december 2023, kl 23:59

https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1701077729109

Nordnet

4 december 2023

https://www.nordnet.se/foretagshandelser/80709/2

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
[email protected]
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika.

Mer info på https://www.xpchemistries.com/


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415