REG

Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 november 2023 i XP Chemistries AB

Extra bolagsstämma i XP Chemistries AB, org. nr. 559164-8869 ("Bolaget"), ägde rum idag den 22 november 2023. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga föreslagna beslut. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med föreslagen lydelse i kallelsen. Stämman beslutade om ny lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende ärenden på årsstämman samt tvisters avgörande av skiljemän i enlighet med föreslagna lydelser i kallelsen.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om emission av högst 29 409 156 units, innehållande aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om emission av units samt Bolagets hemsida

https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD
Tel: +46722500415
[email protected] 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415