Xavitech tecknar distributionsavtal i Tyskland

Xavitech har idag tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal med Paramair GmbH i Tyskland. Xavitech har nu två stycken distributionspartners inom huvudsakligen olika marknadsområden.

Paramair GmbH bedriver försäljning över hela Tyskland och de har sitt kontor i Hamburg. I Paramairs produktportfölj finns idag ett flertal olika gas- och partikelsensorer. Paramair är ett relativt ungt bolag, men försäljningsorganisationen har lång erfarenhet att sälja gassensorer och komponenter runt dessa. Kunder som köper gassensorer använder även i stor utsträckning mikropumpar, vilket gör att Xavitechs pumpar blir ett bra tillskott i Paramairs produktportfölj.

Tyskland är en stor marknad med många tillverkare av gasanalysutrustning inom både den medicin- och miljötekniska marknaderna. Detta avtal innebär en förstärkning av vår tyska marknadsnärvaro och vilket på sikt bör leda till ökad försäljning av våra mikropumpar, säger Xavitechs vd Jonathan Grip.

Härnösand, 1 september 2017

För mer information kontakta:

Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
[email protected]

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541