Pressmeddelanden

REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm, 20 januari 2023 Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2023 k...
REG
Xavi Solutionnode har ingått avtal om förvärv av resterande aktier i Tavana IT och utser ny försäljningschef PRESSMEDDELANDE Stockholm, 18 januari 2023 Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 18 januari 2023, ingått avtal med Bibandeloon AB, org.n...
REG MAR
Xavi Solutionnode beslutar om nedskrivningar samt antar nya finansiella mål och ny utdelningspolicy PRESSMEDDELANDE Stockholm, 17 januari 2023 Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 17 januari 2023, som en följd av översyn...
Frontwalker får utmärkelse som ett Great Place to Work™ för andra året i rad PRESSMEDDELANDE Stockholm, 25 november 2022 Xavi Solutions dotterbolag Frontwalker har blivit Great Place to Work®-certifierade för andra året i rad.
REG MAR
Xavi Solutions delårsrapport Januari - September 2022 PRESSMEDDELANDE Stockholm, 8 november 2022 DELÅRSRAPPORT I tredje kvartalet ökade omsättningen för jämförbara enheter från 24,0 mkr till 24,2 mkr och rörelseresultatet förbättrad...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB PRESSMEDDELANDE Stockholm, 26 oktober 2022 Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 kl. 10.00 hos Advokatfir...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Extra bolagsstämma EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Xavi Solutionnode

Webbplats
www.xavisolutions.se

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541