Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm, 3 april 2024 Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har idag, den 3 april 2024 kl. 13:00, hållit extra bolagsstämma hos Advokatfi...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ) Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2024 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngat...
REG MAR
Xavi Solutionnode har ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Tavana IT PRESSMEDDELANDE  Stockholm,13 mars 2024  Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 13 mars 2024, ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559...
REG MAR
Xavi Solutions Bokslutskommuniké januari-december 2023 PRESSMEDDELANDE Stockholm, 8 februari 2024 DELÅRSRAPPORT Genomförda strukturförändringar har positiv effekt. EBITA-förbättring under Q4 från -0,7 mkr till +1,8 mkr.
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm, 19 januari 2024 Xavi Solutionnode AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 19 januari 2024 kl. 13.00 hos Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, J...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ) Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 19 januari 2024 klockan 13:00 i Törngren...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning Årsredovisning
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541