Xavitech riskerar kundförlust på 346tkr

Det har idag kommit information om att Apnicure är under likvidation. Apnicure är en kund till Xavitech och har två obetalda fakturor på 346tkr.

Xavitech har fram till 18 februari 2018 på sig att framställa sin fordran innan tillgångarna skall fördelas.

-Vi har fram till nu haft stor tilltro till Apnicure och genom den order och indikationer vi fick i maj så är detta väldigt överraskande. Vi ser dock att försäljningen och orderingången ökar på många fronter, så Apnicure är inte avgörande för Xavitech, säger Vd Jonathan Grip.

Informationen kom från en av grundarna av Apnicure och han skriver samtidigt att han tillsammans med ledningsteamet jobbar för en lösning att köpa tillgångarna och starta om.

-För att förhindra spekulation vill jag poängtera att denna nyhet inte har någon koppling till att vi gör VD förändring. Säger Styrelseordförande Johan Stenberg

Härnösand, 3 oktober 2017

För mer information kontakta:

Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
[email protected]

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 oktober 2017.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech


Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541