XAVITECH OFFENTLIGGÖR MEMORANDUM

Xavitech genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 20 juni - 5 juli. Även de som tidigare inte är aktieägare i Xavitech är välkomna att teckna utan stöd av teckningsrätter eller köpa teckningsrätter under tiden 20 juni - 3 juli, då handeln med teckningsrätter pågår.

Emissionen omfattar högst 2 967 221 B-aktier till en kurs om 2,00 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 5 934 442,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 890 166,30 kronor. Nyemissionen som genomförs under perioden 20 juni - 5 juli syftar till att utveckla försäljningen, säkerställa den tekniska kompetensen och Xavitechs unika teknologi, detta för att ta steget till ett växande innovativt och lönsamt bolag.

Memorandum, anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt samt övrig information kommer att finnas tillgänglig på Xavitechs webbsida www.xavitech.com/ir samt hos Mangold, www.mangold.se. Anmälan om teckning kommer även att kunna göras digitalt via Mangolds webbsida.

Härnösand, 20 juni 2019

För mer information kontakta:
Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
[email protected] 

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019.

Webbsida: www.xavitech.com 

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541