REGMAR

Xavitech har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

Styrelsen för Xavitech AB (publ):s ("Xavitech" eller "Bolaget") intressebolag Frontwalker Group AB, som Xavitech äger 49 procent av aktierna i, har idag, den 16 december 2019, beslutat att fastställa nya finansiella mål samt antaga ny utdelningspolicy. Mot bakgrund därav har styrelsen för Xavitech beslutat att fastställa nya finansiella mål samt antaga ny utdelningspolicy.

Styrelsen för Xavitech AB (publ):s ("Xavitech" eller "Bolaget") intressebolag Frontwalker Group AB, som Xavitech äger 49 procent av aktierna i, har idag, den 16 december 2019, beslutat att fastställa nya finansiella mål samt antaga ny utdelningspolicy. Mot bakgrund därav har styrelsen för Xavitech beslutat att fastställa nya finansiella mål samt antaga ny utdelningspolicy.

Styrelsen för Xavitech har idag beslutat att antaga nya finansiella mål för Xavitech enligt följande:

  • Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

  • Xavitech ska nå cirka 8 miljoner kronor i omsättning i slutet av 2022.

  • Xavitechs EBT ska uppgå till cirka 8 miljoner kronor i slutet av 2022.

Styrelsen för Xavitech har idag även beslutat att antaga en ny utdelningspolicy enligt följande:

  • Utdelningen ska motsvara minst 70 % av årets EBT, om bolagets situation så medger.

Xavitech AB (publ)

Kort om Xavitech AB
Xavitech koncernen som är listat på NGM Nordic MTF har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541