REGMAR

Xavi Solutionnode utser ny VD och koncernchef och antar nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 30 december 2021

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode") har idag, den 30 december 2021, utsett Nicklas Raask till ny VD och koncernchef för Xavi Solutionnode från och med den 1 januari 2022. Styrelsen har vidare fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy. Nicklas Raask kommer närmast från Xavi Solutionnodes dotterbolag Frontwalker Group AB där han är VD. Avgående VD, Lars Save, kvarstår som rådgivare och ordinarie styrelseledamot i Xavi Solutionnode fram till årsstämman 2022.

Styrelsen för Xavi Solutionnode har, tillsammans med den tillträdande VD:n, antagit nya smärre justerade och framflyttade finansiella mål enligt nedan.

  • Xavi Solutionnode ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi med mindre kompletteringsförvärv och vara vinst- och utdelningsmaximerande.
  • Xavi Solutionnode ska nå en nettoomsättning om cirka 185 mkr i slutet av 2024.
  • Xavi Solutionnode ska nå ett EBT om cirka 13 mkr, motsvarande cirka 7 procent av omsättningen i slutet av 2024.

Koncernens nya finansiella mål är något högre än de tidigare kommunicerade och framflyttade 12 månader till slutet av 2024.

Koncernens viktigaste interna nyckeltal är "Operational Earnings ", kassapåverkande nettoresultat exklusive förvärvsrelaterade avskrivningar. Styrelsen för Xavi Solutionnode har med anledning av villkoren i den långfristiga lånefinansiering som Xavi Solutionnode har ingått antagit en ny utdelningspolicy:

  • Av det årliga fria operativa kassaflödet, EBA, som efter investeringar är tillgängligt för utdelningar och amorteringar, ska 2/3 användas till amortering av lån och 1/3 till årlig utdelning, förutsatt att Xavi Solutionnodes finansiella ställning så tillåter.

Nicklas Raask, född 1971, är idag VD och koncernchef för Xavi Solutionnodes största dotterbolag Frontwalker Group AB. Nicklas har en lång bakgrund från konsultbranschen och bolag som Mandator, Cell Network, Validate, SQS Software Quality Systems samt internationell verksamhet inom Volvo Cars och Geely Automotive samt konsult-, styrelse- och investeringsverksamhet i det egna bolaget 361 Ventures AB. Sedan början av 2021 har Nicklas, tillsammans med nuvarande ledning för Frontwalker Group AB, genomfört ett strategiskt arbete i syfte att ta Frontwalker-koncernen till nästa nivå över kommande treårsperiod.

Nicklas Raask äger 500 000 aktier i Xavi Solutionnode via bolag.

"Styrelsen uppskattar mycket det Nicklas på kort tid har genomfört i Frontwalker och att det nu är dags för Nicklas att ta hand om hela koncernen och leda koncernen framåt. Jag är övertygad att Nicklas är rätt person för uppgiften att leda koncernen mot uppsatta mål. Jag ser fram emot att samarbeta med honom framöver", säger Margareta Strandbacke, styrelseordförande för Xavi Solutionnode.

"Jag har genom arbetet i Frontwalker-koncernen fått ytterst goda möjligheter att lära känna verksamhetens alla delar. Det är med stor energi och entusiasm, men även respekt och ödmjukhet jag nu tar vid som VD och koncernchef för Xavi Solutionnode. Detta i en fas där Xavi Solutionnode står frikopplad från den tidigare huvudägaren Empir Group AB som ett självständigt publikt bolag med god ägarspridning. Vi har nu lagt grunden för tillväxt och en god värdeutveckling framåt, såväl organiskt som via förvärv", säger Nicklas Raask, tillträdande VD och koncernchef för Xavi Solutionnode.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, avgående VD

[email protected]

+46 70 590 1822

Denna information är sådan information som Xavi Solutionnode AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 12:00 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT Solutions AB

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 140 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541