REGMAR

Styrelseledamoten Lars Save blir ny VD för Xavitech

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 29 september 2021

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 29 september 2021, beslutat att styrelseledamoten Lars Save utses till ny VD och koncernchef för Xavitech. Lars Save tar över med omedelbar verkan.

Såväl Xavitech som Lars Save kan säga upp avtalet i förväg, med tillämpning av en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avgående tf. VD Torbjörn Nilsson kvarstår som CFO för Xavitech-koncernen.

Lars Save

Övriga operativa uppdrag

Empir Group AB, VD Alfanode AB, VD Amnode AB, VD Nodeus Group AB, VD

Tidigare operativa uppdrag

Bisnode AB, VD och koncernchef Addnode AB, VD och koncernchef Bonnier Affärsinformation AB, VD och koncernchef

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Xavitech

415 000 Xavitech B

För mer information vänligen kontakta:

Margareta Strandbacke, styrelseordförande Xavitech AB [email protected] +46 725 222 275

eller

Lars Save, styrelseledamot och nytillträdd VD [email protected] +46 70 590 1822

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 21:00 CEST.

Kort om Xavitech (publ)

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedriver kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541