REGMAR

Organisationsförändringar i Xavitechs dotterbolag Frontwalker Group AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 7 juli 2021

Xavitech AB:s ("Xavitech") helägda dotterbolag Frontwalker Group AB ("Frontwalker Group") har utsett Nicklas Raask till ny VD och koncernchef för Frontwalker Group. Nicklas tillträder senast den 1 oktober 2021. Avgående VD Anders Hibell kvarstår tills Nicklas tillträtt och intar då ordförandeskapet i Frontwalker Groups styrelse efter tf ordförande Torbjörn Nilsson.

Efter dessa organisationsförändringar kommer styrelsen i Frontwalker Group att bestå av Anders Hibell, ordförande, och Torbjörn Nilsson, ledamot, med Brita Lindblad som suppleant.

Nicklas Raask har en lång bakgrund från konsultbranschen och bolag som Mandator, Cell Network, Validate, SQS Software Quality Systems samt internationell verksamhet inom Volvo Cars och Geely Automotive och kommer närmast från konsultverksamhet i det egna bolaget 361 Ventures AB med engagemang för bl a Tech Mahindra, Empir Industry, NA-KD, Matsmart Scandinavia utöver styrelse- och investeringsverksamhet, primärt kring digitala start-/scaleups.

Sedan ett halvår tillbaka har Nicklas tillsammans med nuvarande ledning för Frontwalker Group genomfört ett strategiskt arbete i syfte att ta Frontwalker-koncernen till nästa nivå över kommande 3-årsperiod.

"Jag har under en tid av konsultinsatser i Frontwalker-koncernen fått möjlighet att lära känna både bolag, kontor, medarbetare samt ett antal kunder till vilka affärskritiska leveranser dagligen sker. Det är med stor energi och entusiasm jag i höst tar vid som VD/Koncernchef och att få leda en företagsgrupp med ytterst kompetenta medarbetare med tung erfarenhet och med värdebaserade leveranser till kunder i utvalda branschsegment. Jag ser vidare fram emot att utveckla koncernen ihop med styrelse, ledning, medarbetare och partners. Tillsammans genererar vi tillväxt för bolagen genom att fokusera på att skapa värde för våra kunder och samtidigt ge de allra bästa karriärmöjligheterna för våra medarbetare." säger Nicklas Raask, tillträdande VD och koncernchef för Frontwalker Group.

"Det känns bra att vi nu har en permanent VD och koncernchef för vårt viktiga dotterbolag. Med Nicklas Raasks erfarenhet och kompetens har han tillsammans med dotterbolagens VD:ar och medarbetare alla förutsättningar att skapa både god tillväxt och god lönsamhet för gruppen. Anders Hibell har gjort en fin rekrytering och kommer att ta en aktiv roll som ny styrelseordförande i Frontwalker och det fortsatta arbetet med Xavitech-koncernens utveckling", säger Torbjörn Nilsson, VD och CFO för Xavitech-koncernen.

För mer information kontakta:

Torbjörn Nilsson, VD och koncernchef Xavitech AB

Torbjö[email protected]

+46 70 497 57 41

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 14:00 CEST.

Kort om Xavitech (publ)

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedriver kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541