REGMAR

LENA SUNDSVIK UTSEDD TILL TILLFÖRORDNAD VD FÖR XAVITECH

PRESSMEDDELANDE

20 augusti 2020

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag utsett styrelseledamoten Lena Sundsvik till tillförordnad VD för Xavitech. Lena Sundsvik tillträder med omedelbar verkan och ersätter Torbjörn Skog som på egen begäran önskat lämna för att fokusera på Xavitechs stora intresseföretag, 49 %, Frontwalker Group AB där Torbjörn Skog fortsatt är VD och koncernchef.

"Torbjörn har haft en hög arbetsbelastning med sina dubbla roller som VD och koncernchef för Frontwalker Group AB och som börs-VD och koncernchef för Xavitech. Efter det stora förvärvet av 49 % av aktierna i Frontwalker och ett antal genomförda emissioner under våren för att finansiera köpet och efter avgivandet av delårsrapporten för januari-juni 2020 är det inte förvånande att Torbjörn önskar fokusera på det för Xavitechs aktieägare helt avgörande stora innehavet i Frontwalker, vilket styrelsen är tacksamma för. Styrelseledamoten Lena Sundsvik går in som tillförordnad VD och säkrar det fortsatta förändringsarbetet och leveransförmåga av aktieägarvärde till Xavitechs aktieägare", säger styrelseordförande Lars Save.

Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Xavitech och Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB. Lena Sundsvik äger inga aktier i Xavitech.

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 16:05 CET.

Webbsida: www.xavitech.com

För mer information kontakta:
Lars Save, styrelseordförande Xavitech AB
[email protected]
+46 705 901 822

Kort om Xavitech
Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541