Xavitech Delårsrapport januari - september 2018

Nettoomsättningen Jan-Sep uppgick till 3 151 TKR (3 169 Tkr)
Orderingången under perioden Jan-Sep uppgick till 3 053 Tkr (3 278 Tkr)
Rörelseresultatet för perioden Jan-Sep uppgick till -1 261 Tkr (-797 Tkr)

Dotterbolaget Xavitech Medical AB är registrerat och utvecklingen av NPWT produkten går framåt. En första prototyp är framtagen och ska demonstreras på Medicamässan i Düsseldorf i mitten av november.

VD kommentar

Xavitech satsar framåt och har nu blivit en koncern.
Under den rådande perioden januari till september har Xavitech jobbat hårt med inte mindre än 4 utvecklings projekt. Vi har nu framställt en demonstrator av vår pumpenhet för NPWT och ett dotterbolag vid namn Xavitech Medical AB har registrerats. Utvecklingskostnader för denna satsning kommer att balanseras i dotterbolaget och därigenom minska belastningen av vår kärnverksamhet. Satsningen på IOT har utvidgats och Xavitech deltar nu i Sveriges första regionala stödprojekt i sitt slag för industriell forskning vid namn projekt SIKT. Det finns en enorm potential att kunna styra och kommunicera med pumpen via internet för helt nya applikationer såväl som ökad servicegrad för de befintliga.

De slutliga testerna och vidare finjusteringar av vår nya pumpmodell V-100 pågår för fullt och målsättningen är att den ska finnas tillgänglig till försäljning i stor skala innan årsskiftet. Det är med stark framtidstro Xavitech ställer ut på Medica, en av världens största branschmässor inom medicinteknik för att demonstrera dessa nya innovationer

Utvecklingsarbetet har intensifierats och det avspeglas tyvärr också i orderingången då resurser för försäljning inte har funnits tillgängliga i lika stor skala. Därav söker Xavitech förstärka personalen med en utvecklingsingenjör samt en kommunikatör som ska fokusera på marknadsföring och sociala medier. Övriga faktorer utöver utvecklingskostnader som påverkat resultatet är en global komponentbrist som höjt kostnaderna för sålda varor och en högre amortering.

Det är med stor tillförsikt jag ser på detta år av utveckling och nästa år då fokus kommer att ligga på försäljning av både befintliga och nya produkter.

Under tredje kvartalet bildades Xavitechs helägda dotterbolag Xavitech Medical AB. Mot denna bakgrund redovisas koncernens siffor i denna rapport och jämförelsesiffror före tredje kvartalet 2018 avser enbart moderbolaget. Ingen särredovisning görs av moderbolag eller dotterbolag i denna rapport.

Härnösand, 9 november 2018

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
[email protected]

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541