Xavitechs kvartalsrapport jan - mars 2017

  • Nettomsättningen uppgick till 998 tkr (904 tkr)
  • Resultatet uppgick till -155 tkr (-130 tkr)
  • Orderingången under perioden uppgick till 1 350 tkr (647 tkr)
  • Försäljningen till utrustning för sömnapné ökar
  • Bolagets aktie börjar handlas på NGM Nordic MTF

VD kommentar
Nettoomsättningen för perioden var i paritet med förväntningarna. Det något svagare resultatet beror främst på kostnader för listningen av bolagets aktie på NGM Nordic MTF.

Orderingången har varit god och flera kunder har lanserat produkter som använder Xavitechs teknik. Det är främst försäljning till utrustning för lindring av sömnapné och för alkoholmätning inom kriminalvården i USA som bidragit till den positiva utvecklingen.

Det ökade negativa kassaflödet beror på kostnader för listningsprocessen, samt att bolaget har betalat en tulldeposition på 228 Tkr för produkter som ska omarbetas till kund. Denna deposition förväntas betalas tillbaka till Xavitech under början av Q3.

Bolagets distributörer har gjort en stor insats under perioden. De arbetar konsekvent för att hitta nya kunder och applikationer för Xavitechs teknik. Xavitech fick under perioden en order på 0,6Mkr från Apincure. Vi följer med stort intresse medicinföretaget Apnicures utveckling i USA. Företaget tillverkar utrustning för lindring av sömnapné och Xavitechs mikropumpar är en viktig komponent i deras system. Apnicure gjorde en nyemission under 2016 för att kunna lansera och marknadsföra sin produkt mot den amerikanska privatmarknaden. Produkten har stor potential, endast i USA finns det över 18 miljoner människor som lider av sömnapné.

Xavitech har under perioden anställt en civilingenjör för att stärka bolagets kapacitet inom produktutveckling, främst inom det EU-finansierade Horizon2020-projektet men även för att stödja våra kunder i arbetet att integrera och anpassa vår teknik i deras produkter.

Handel med bolagets aktie på NGM Nordic MTF inleddes den 29 mars under kortnamnet XAVI MTF B.  Listningen ger nya möjligheter till utveckling och underlättar handel för nya och befintliga aktieägare.

Härnösand, 3 maj 2017

För mer information kontakta:
Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
[email protected]

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar. 


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541