WilLaks styrelseordförande Jan Axelsson säljer del av innehav för att finansiera industribyggnad

WilLaks styrelseordförande Jan Axelsson säljer del av innehav för att finansiera industribyggnad WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget"):s styrelseordförande Jan Axelsson säljer 19 910 aktier för 334 000 SEK med avsikten att använda försäljningslikviden för att delfinansiera industribyggnaden till Bolaget.

WilLaks styrelse har identifierat att en ny industribyggnad är en nyckel för fortsatt expansion och står med ny byggnad inför en signifikant expansion av verksamheten.

Med färdigställda metoder för att upprätthålla en kapacitet om 25-30 väggar om dagen kan Bolaget med två nya produktionslinor tredubbla kapaciteten till 75-100 väggar om dagen. Utbyggnaden möjliggör därmed en årlig omsättning om cirka 70-80MSEK. Marknaden för utfackningsväggar växer stadigt och styrelsen ser industribyggnaden som en viktig faktor att fortsatt ligga i framkant på marknaden. Bolaget har under 2017 tagit signifikanta steg långt i sin tekniska utveckling; den höga graden av automatisering av processen mellan ritningar till färdigprodukt ger stora möjligheter till kundspecifika lösningar.

Styrelsen i Bolaget arbetar löpande med olika finansieringslösningar för att till nästa sommar kunna fullfölja byggnationen av fabriken. Som ett led i att hantera situationen mellan den färdigställda etapp 1 och den kommande etapp 2 av fabriksutbyggnaden säljer Jan Axelsson för att finansiera fastigheten.

Linköping, 6 september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 kl. 11:00.

Kort om Willak AB

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280