Bolagets revisor Emma Westholm har meddelat sin avgång Bolaget och dess nytillträdda CFO har initierat arbetet med att utse en ny revisor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Axelsson, VDTelefon: +46 73 246 74 14E...
REG MAR
Delårsrapport för Willak AB (publ) januari-juni 2023 JANUARI-JUNI 2023 • Intäkterna uppgick till 1,7 MSEK (1,2) • Aktiverat arbete för egen räkning 3,4 MSEK (2,0) • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 MSEK (-4,...
Willak levererar lådor och kabinetter till Swemet AB Swemet har under våren designat ett eget batterisystem för lite större kunders behov. Som underleverantör för mekaniska lådor och kabinett anlitas Willak AB. Med Willaks maskinel...
Nya linan driftsatt Första delen av två är driftsatt till sin helhet. Den senaste delen avser packning av väggar på pall. De första leveranserna har nu tillverkats med den nya produktionslinan. Nuva...
Kostnadsanpassningar för att uppnå lönsamhet Nya produktionslinan kommer bidra till ökad automatisering, vilket  leder till kostnadsneddragningar och ökad lönsamhet för företag. Genom den ökade automatiseringen med flera ar...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 12 juni 2023 Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig p...
REG MAR
Årsredovisning 2022 för Willak AB (PUBL.) Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida. I revisionsberättelsen har redogjorts för Bolagets likviditetssituation. Bolagets likvi...
REG
Willak AB (publ), senarelägger publicering av årsredovisningen till den 22 maj . 2023 års ordinarie bolagsstämman kvarstår till den 12 juni. Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida måndagen den 22 maj mot tidigare meddelad tid, 15 maj 2023. Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler...
REG
Willak AB (publ), senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämman till den 12 juni, årsredovisningen publiceras senast den 15 maj. Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 12 juni, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var d...
REG
Willak AB (publ), senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämman till den 2 juni, årsredovisningen publiceras den 2 maj Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, fredagen den 2 juni, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var de...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 JULI-DECEMBER 2022 • Intäkterna uppgick till 1,7MSEK (1,9) • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,0) • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,4...
Ny order från SEFAB värd 1,8MSEK till Willak AB (publ.) Willak AB (publ) har tecknat nytt avtal med SEFAB, Norrköping avseende ett nytt byggprojekt i Norrköping. Byggprojektet är ett bostadshus i det nya området Inre Hamnen i Norrköpi...
Prospektläge i Willak AB (publ.) Willak har ökat marknadsbearbetningen eftersom den nya tillverkningslinan kan tas i bruk. Den ena av de två produktionslinorna kan tas i drift inom kort. Det innebär en stor kapa...
Uppdatering gällande avsiktsförklaring Willaks avtalspartner när det gäller förvärv om 100 procent av ett svenskt bolag med verksamhet i USA inom Igaming är i en fortsatt process gällande och handlar nu om finansierin...
Willak AB (publ) levererar orders till ett värde om 3,7 MSEK till tre kunder Willak AB (publ) har erhållit ytterligare orders, ordervärdet är 3,7 MSEK - ordrarna bekräftar återigen bolagets unika process och teknologi.  Det finns ett fortsatt stort intres...
REG MAR
Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2022 • Intäkterna uppgick till 3,2 MSEK (3,7). • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 998 TSEK (-1 655). • Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-3,4). • R...
Verksamhetsfastigheten Idögatan 38 såld Försäljningen av den 30%-iga andelen inbringar 5,1MSEK till bolaget. Av Willaks andel av köpe­skillingen dras 2MSEK av för ej fullföljd entreprenad. Hela köpeskilling är reducera...
Uppdatering gällande avsiktsförklaring Willak är inne i en process där Bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende ett förvärv om 100 procent av ett svenskt bolag med verksamhet i USA inom Igaming. Verksamheten är hu...

Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280