WilLak nyckeltalsutveckling för oktober 2017 - juni 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober 2017 - juni 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juli och augusti 2018 offentliggörs under första delen av september 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i juni 2018 till 125 st, jämfört med 211 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -40%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i juni 2018 till 11 personer, jämfört med 19 personer juni 2017, vilket motsvarar en minskning om 42%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 juli 2018 till 18,0 MSEK.
  • Nya order har bidragit till en ökning av producerade väggar under juni. Från och med augusti efter semestern sker en signifikant ökning av antal producerade väggar som kommer att hålla i sig under hösten.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr 18 Mars 18 April 18 Maj 18 Juni 18
Levererade väggar 2017/18 (st) 112 105 85 87 85 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 296 235 352 211
Utveckling (%) +8% -39% -71% -62% -75% -40%
             
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12 11 11
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23 23 19
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47% -52% -42%
             
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6 1,6 1,6 1   11,0 18
             

 

Antal/MSEK Okt 17 Nov 17 Dec 17
Levererade väggar 2017/18 (st) 75 140 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 158 228 73
Utveckling (%) -40% -40% +71%
       
Antal anställda 2017/18 (st) 13 14 14
Antal anställda 2016/17 (st) 32 27 27
Utveckling (%) -59% -48% -48%
       
Orderbok (MSEK) 2017/18 3,1* 2,4 2,0
       


Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/  Den 1 juli 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 18MSEK. Det förväntas uppföljningsorder på redan befintliga order.

Linköping, 18 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 09:30.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280