REGMAR

WilLak nyckeltalsutveckling för mars 2019 - mars 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden mars 2019 - mars 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende april 2020 offentliggörs under maj 2020.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i mars 2020 till 160 st, jämfört med 190 st år 2019.
  • Den nya produktionslinan är uppstartad sedan vecka 17. Utfall i produktionen ser lovande ut och motsvarar förväntningarna så här långt.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i mars 2020 till 11 personer, jämfört med 11 personer mars 2019.
  • Bolagets orderbok uppgick den 27 april 2020 till 7,2 MSEK. Bolaget slutförhandlar ytterligare order från nya kunder.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mars

Levererade väggar

2019/20 (st)

190

170

190

165

0

160

200

90

90

150

150

145

160

Levererade väggar

2019/20 (st)

85

87

85

125

0

160

160

165

182

170

237

173

190

Utveckling (%)

123%

95%

100%

32%

0

0

25%

-45%

-51%

-12%

-36%

-16%

-15%

Antal anställda

2019/20 (st)

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Antal anställda

2019/20 (st)

13

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Utveckling (%)

-8%

-8%

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

Orderbok (MSEK) 2019/20

8,0

7,0

7,0

6,5

.

4

3

8,5

10

9.0

8,5

7,5

7,2

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 11:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktie handlas på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280