REGMAR

WilLak nyckeltalsutveckling för maj 2019 - maj 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden maj 2019 - juni 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juni 2020 offentliggörs under juli 2020.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i maj 2020 till 230 st, jämfört med 190 st år 2019.
  • Utvecklingen i antal tillverkade väggar motsvarar förväntningarna och ökar successivt. Bolaget behöver och kan ta in fler ordrar framöver.
  • Företaget har ett stort antal offerter ute så marknaden är inte alltför påverkad av den allmänna situationen.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i maj 2020 till 11 personer, jämfört med 11 personer maj 2019.
  • Bolagets orderbok uppgick den 19 juni 2020 till 6,5 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mars

April

Maj

-20

Levererade väggar
2019/20 (st)

165

0

160

200

90

90

150

150

145

160

190

230

Levererade väggar
Föregående år (st)

125

0

160

160

165

182

170

237

173

190

170

190

Utveckling (%)

32%

0

0

25%

-45%

-51%

-12%

-36%

-16%

-15%

12%

21%

Antal anställda
2019/20 (pers)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Antal anställda Föregående år(pers)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Utveckling (%)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Orderbok (MSEK) 2019/20

6,5

.

4

3

8,5

10

9.0

8,5

7,5

7,2

7,5

6,5

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 13:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktie handlas på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280