REGMAR

WilLak nyckeltalsutveckling för juni 2019 - juni 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juni 2019 - juni 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juli-augusti 2020 offentliggörs under september2020.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i juni 2020 till 170 st, jämfört med 165 st år 2019.
  • Bolaget behöver och kan ta in fler ordrar framöver. Vi väntar på en ny order i närtid på ca 2,0 MSEK.
  • Företaget har ett stort antal offerter ute hos potentiella kunder.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i juni 2020 till 11 personer, jämfört med 11 personer juni 2019.
  • Bolagets orderbok uppgick den 29 juli 2020 till 6,0 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

-20

-20

Levererade väggar

2019/20 (st)

165

0

160

200

90

90

150

150

145

160

190

230

170

Levererade väggar

Föregående år (st)

125

0

160

160

165

182

170

237

173

190

170

190

165

Utveckling (%)

32%

0

0

25%

-45%

-51%

-12%

-36%

-16%

-15%

12%

21%

2%

Antal anställda

2019/20 (pers)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Antal anställda Föregående år(pers)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Utveckling (%)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Orderbok (MSEK) 2019/20

6,5

.

4

3

8,5

10

9.0

8,5

7,5

7,2

7,5

6,5

6,0

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 29 juli 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 13:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktie handlas på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280