WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - januari 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - januari 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende februari 2018 offentliggörs under första delen av mars 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i januari 2018 till 112 st, jämfört med 103 st år 2017, vilket motsvarar en ökning om 8%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i januari 2018 till 14 personer, jämfört med 22 personer januari 2017, vilket motsvarar en minskning om 41%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 februari 2018 till 1,6 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 18
Levererade väggar 2017/18  (st) 0 112 115 75 140 125 112
Levererade väggar 2016/17 (st) 62 262 251 158 228 73 103
Utveckling (%) - -57% -54% -40% -40% +71% +8%
               
Antal anställda 2017/18 (st) 19 17 16 13 14 14 13
Antal anställda 2016/17 (st) 39 38 33 32 27 27 22
Utveckling (%) - -55% -51% -59% -48% -48% -41%
               
               
Orderbok (MSEK) 2017/18   3,3 3,0 3,1* 2,4 2,0 1,6*

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/ Den 1 februari 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 24 MSEK. Det är flera kontrakt på ingång som gör att den redovisade orderboken inte är riktigt representativ.

Linköping, 15 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 09:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280