WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - februari 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - februari 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende mars 2018 offentliggörs under första delen av april 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i februari 2018 till 105 st, jämfört med 173 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -43%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i februari 2018 till 13 personer, jämfört med 23 personer januari 2017, vilket motsvarar en minskning om 43%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 mars 2018 till 1,8 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18
Levererade väggar 2017/18(st) 0 112 115 75 140 125 112 105
Levererade väggar 2016/17(st) 62 262 251 158 228 73 103 173
Utveckling (%) - -57% -54% -40% -40% +71% +8% -39
Antal anställda 2017/18 (st) 19 17 16 13 14 14 13 13
Antal anställda 2016/17 (st) 39 38 33 32 27 27 22 23
Utveckling (%) - -55% -51% -59% -48% -48% -41% -43
Orderbok (MSEK) 2017/18   3,3 3,0 3,1* 2,4 2,0 1,6* 1,6

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/  Den 1 februari 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 20 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 10:00.

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280