WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018

WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018 Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - april 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende maj 2018 offentliggörs under första delen av juni 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i april 2018 till 87 st, jämfört med 235 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -63%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i april 2018 till 12 personer, jämfört med 23 personer april 2017, vilket motsvarar en minskning om 47%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 maj 2018 till 1,0 MSEK.
  • Med nya erhållna ordrar är den faktiska orderstocken 11,8MSEK den 18 maj 2018
  • Tillverkningsvolymen går successivt upp från och med maj månad.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr 18 Mars 18 April 18
Levererade väggar 2017/18  (st) 112 105 85 87
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 235 235
Utveckling (%) +8% -39% -63% -62%
         
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47%
         
         
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6* 1,6 1,6 1 (11,8)

 

Antal/MSEK Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Levererade väggar 2017/18  (st) 0 112 115 75 140 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 62 262 251 158 228 73
Utveckling (%) - -57% -54% -40% -40% +71%
             
Antal anställda 2017/18 (st) 19 17 16 13 14 14
Antal anställda 2016/17 (st) 39 38 33 32 27 27
Utveckling (%) - -55% -51% -59% -48% -48%
             
             
Orderbok (MSEK) 2017/18   3,3 3,0 3,1* 2,4 2,0

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/ Den 1 maj 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 24MSEK. Ytterligare order kunna meddelas under den närmaste tiden.

Linköping, 18 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 14:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280