WilLak nyckeltalsutveckling för januari - maj 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - maj 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juni 2017 offentliggörs under första veckan i juli.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i maj 2017 till 352 stycken, jämfört med 222 stycken maj 2016, vilket motsvarar en ökning om 58 procent. 
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i maj 2017 till 21 stycken, jämfört med 43 stycken maj 2016, vilket motsvarar en minskning om 46 procent. 
  • Bolagets orderbok uppgick vid utgången av maj till 2,1 MSEK (*).

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Januari Februari Mars April Maj
Levererade väggar 2017 (st) 103 173 296 235 352
Levererade väggar 2016 (st) 122 103 156 212 222
Utveckling (%) -18% 68 % 90 % 10 % 58%
Antal anställda 2017 (st) 22 23 23 23 23
Antal anställda 2016 (st) 18 24 30 37 43
Utveckling (%) +20% -4% -24% -38% -46%
Orderbok (MSEK) n/a n/a n/a 4,5 2,1*
Utveckling (%) n/a n/a n/a n/a n/a


Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.
*Den 31 maj hade bolaget utestående offerter till ett sammanlagt värde av ca 16MSEK.

Linköping, 9 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08:45.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280