WilLak nyckeltalsutveckling för januari - april 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - april 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").
WilLak kommer framgent att månadsvis informera marknaden om utväxling i nyckeltalen antal levererade väggar, antal anställda och orderbok, i jämförelse med samma månad förgående år. Nästa uppdatering avseende maj 2017 offentliggörs den 9 juni.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i april 2017 till 235 stycken, jämfört med 212 stycken april 2016, vilket motsvarar en ökning om 10 procent.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i april 2017 till 23 stycken, jämfört med 37 stycken april 2016, vilket motsvarar en minskning om 38 procent.
  • Bolagets orderbok uppgick vid utgången av april till 4,5 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Januari Februari Mars April
Levererade väggar 2017 (st) 103 173 296 235
Levererade väggar 2016 (st) 122 103 156 212
Utveckling (%) -18% 68% 90% 10%
         
Antal anställda 2017 (st) 22 23 23 23
Antal anställda 2016 (st) 18 24 30 37
Utveckling (%) +20% -4% -24% -38%
         
Orderbok (MSEK) n/a n/a n/a 4,5
Utveckling (%) n/a n/a n/a n/a

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 8 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 10:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280