REGMAR

WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2019 - januari 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2019 - januari 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende februari 2020 offentliggörs under mars 2020.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i januari 2020 till 150 st, jämfört med 237 st år 2019.
  • Produktionsvolymen är på väg upp men bolaget är beroende av att den nya produktionslinan blir färdigställd. Stora ansträngningar görs för att den ska färdigställas så snart som möjligt. Det är en förutsättning för att bolaget ska kunna öka volymen till nya nivåer.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i december 2019 till 11 personer, jämfört med 11 personer december 2018.
  • Bolagets orderbok uppgick den 24 januari 2020 till 8,5 MSEK. Bolaget slutförhandlar ytterligare order från nya kunder.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Levererade väggar

2019/20 (st)

237

173

190

170

190

165

0

160

200

90

90

150

150

Levererade väggar

2019/20 (st)

112

105

85

87

85

125

0

160

160

165

182

170

237

Utveckling (%)

112%

64%

123%

95%

100%

32%

0

0

25%

-45%

-51%

-12%

-36%

Antal anställda

2019/20 (st)

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Antal anställda

2019/20 (st)

13

13

13

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Utveckling (%)

-8%

-8%

-8%

-8%

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Orderbok (MSEK) 2019/20

10

9,5

8,0

7,0

7,0

6,5

.

4

3

8,5

10

9,0

8,5

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 11:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktie handlas på Nordic SME.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Mentor.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280