WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - augusti 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - augusti 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende september 2018 offentliggörs under första delen av oktober 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i augusti 2018 till 160 st, jämfört med 112 st år 2017, vilket motsvarar en ökning om 42%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i augusti 2018 till 11 personer, jämfört med 19 personer augusti 2017, vilket motsvarar en minskning om 42%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 september 2018 till 16,0 MSEK.
  • Med liggande orderbok så förväntas väggproduktionen öka i september när flera projekt fasas in.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr Mars April
Levererade väggar 2017/18  (st) 112 105 85 87
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 296 235
Utveckling (%) +8% -39% -71% -62%
         
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47%
         
         
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6 1,6 1,6 1

 

Antal/MSEK Maj Juni Juli Aug
Levererade väggar 2017/18  (st) 85 125 0 160
Levererade väggar 2016/17 (st) 352 211 0 112
Utveckling (%) -75% -40% - +43%
         
Antal anställda 2017/18 (st) 11 11 11 11
Antal anställda 2016/17 (st) 23 19 19 17
Utveckling (%) -52% -42% -42% -35%
         
         
Orderbok (MSEK) 2017/18  11,0 18 18 16

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

 

 

Linköping, 5 september 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: [email protected]
Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018 kl. 11:30

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280