WilLak nyckeltalsutveckling för december 2018 - oktober 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden december 2018 - oktober 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende november 2019 offentliggörs under första delen av december 2019.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i oktober 2019 till 90 st, jämfört med 165 st år 2018.
  • Senarelagda fönsterleveranser har medfört färre väggleveranser under oktober.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i oktober 2019 till 11 personer, jämfört med 11 personer oktober 2018.
  • Bolagets orderbok uppgick den 19 november 2019 till 8,5 MSEK. Bolaget slutförhandlar ytterligare order från nya kunder.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Dec

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Levererade väggar

2018/19 (st)

170

237

173

190

170

190

165

0

160

200

90

Levererade väggar

2017/18 (st)

125

112

105

85

87

85

125

0

160

160

165

Utveckling (%)

36%

112%

64%

123%

95%

100%

32%

0

0

25%

- 45%

                       

Antal anställda

2018/19 (st)

11

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

Antal anställda

2017 (st)

14

13

13

13

12

11

11

11

11

11

11

Utveckling (%)

-21%

-8%

-8%

-8%

-8%

-

-

-

 

-

-

-

                 

Orderbok (MSEK) 2019

12

10

9,5

8,0

7,0

7,0

6,5

.

4

3

8,5

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 27 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27  november 2019 kl. 14:10

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Mentor.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280