WilLak nyckeltalsutveckling för april - oktober 2017

WilLak nyckeltalsutveckling för april - oktober 2017 Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - oktober 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende november 2017 offentliggörs under första delen av december.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i oktober till 75 st, jämfört med 2016 158 st.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i oktober 2017 till 13 personer, jämfört med 32 personer oktober 2016, vilket motsvarar en minskning om 59 procent.
  • Bolagets orderbok uppgick den 17 november till 3,1 MSEK.
Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Levererade väggar 2017 (st)

235

352

211

0

112

115

75

Levererade väggar 2016 (st)

212

222

204

62

262

251

158

Utveckling (%)

10 %

58%

3%

-

-57%

-54%

-40%

Antal anställda 2017 (st)

23

23

19

19

17

16

13

Antal anställda 2016 (st)

37

43

39

39

38

33

32

Utveckling (%)

-38%

-46%

-51%

-51%

-55%

-51%

-59%

Orderbok (MSEK) 2017

4,5

2,1

3,1

 

3,3

3,0

3,1*

Utveckling (%)

n/a

n/a

n/a

 

n/a

n/a

n/a

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.
Under oktober har omställningsarbeten till stor del slutförts i fabriken. Det inkluderar även fönstermontage nu.
*/ Den 17 november hade bolaget utestående offerter till ett sammanlagt värde av ca 20 MSEK.

Linköping, 20 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 13:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280