WilLak nyckeltalsutveckling för april - augusti 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - augusti 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juli och augusti 2017 offentliggörs under första veckan i september.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i juli och augusti till 112 st, jämfört med 2016 324 st, semesterstängt i juli.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i augusti 2017 till 19 personer, jämfört med 39 personer augusti 2016, vilket motsvarar en minskning om 57 procent.
  • Bolagets orderbok uppgick vid utgången av juni till 3,3 MSEK (*).

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK April Maj Juni Juli Aug
Levererade väggar 2017 (st) 235 352 211 0 112
Levererade väggar 2016 (st) 212 222 204 62 262
Utveckling (%) 10% 58% 3% - -57%
           
Antal anställda 2017 (st) 23 23 19 19 17
Antal anställda 2016 (st) 37 43 39 39 38
Utveckling (%) -38% -46% -51% -51% -55%
           
Orderbok (MSEK) 4,5 2,1 3,1   3,3*
Utveckling (%) n/a n/a n/a n/a n/a

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

I juli var fabriken semesterstängd.

Under augusti har omställningar skett i fabriken så idag har fabriken kapacitet för att minst dubbla produktionsvolymen. Bolaget arbetar med marknadssidan.

*Den 31 augusti hade bolaget utestående offerter till ett sammanlagt värde av ca 18MSEK.

Linköping, 8 september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2017 kl. 16:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280