Willak har nått en strategisk milstolpe i sitt utvecklingsarbete för väggtillverkning

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har nu slutfört de viktigaste delarna i sitt utvecklingsarbete för både väggtillverkningen och väggprodukterna.

Denna satsning är strategiskt viktig för bolagets framtid och kommer skapa stora möjligheter när det gäller kvalité och produktionsvolym.

Martin Axelsson, VD; " De leveranser som har skett under slutet av oktober och början av november visar på en avsevärt högre precision och effektivitet i produktionen. Smärre trimningar förekommer fortfarande men hela processen ser ut att konvergera till en bra produkt som vi i bolaget kan vara stolta över. Det naturliga är att när processerna förfinas och finner sina former så ökar personalens engagemang för att bli noggrannare och producera en bra produkt.
Jag märker att vi har en allt högre kundnöjdhet på leveranserna. Återkopplingar från kunder där det noterats att Willak har höjt den tekniska nivån till mer en mer avancerad produkt. De presentationer som hitintills gjorts hos kunder har bemötts väldigt positivt och flera kunder stämmer in i meningen att Willak kommit väldigt långt i utveckling av produktion av väggelement.

Ett uppskattat moment som har stor betydelse för bygget är vår nya fönsterhantering. Stora fönster kan vi numer montera med precision oavsett storlek och vikt. Det har resulterat i en marknadsledande metod för fönstersättning med millimeterprecision. Det har tidigare inte varit möjligt med etablerade metoder på marknaden."

Vidare understryker Martin Axelsson;" Det intensiva arbetet har förstås påverkat produktionsvolymen men min bedömning är att det har, och är, direkt avgörande för bolagets möjligheter och framtid att prioritera upp detta. "

" Vi jobbar med att sprida kunskapen om vår produkt i dagsläget. Vårt koncept innebär kostnadsbesparingar i byggskedet vilket gynnar våra kunder. Systemet är skalbart och ger oss expansionsmöjligheter.
En relevant jämförelse på effektivitetshöjningen så tillverkade vi förra året vid samma tid 11- 12 väggar per dag med 33 personer i produktionen och idag så kan vi klara i stort sett samma dagsvolym på ca 10 personer.
Vi har ca 150 väggar att leverera fram till årsskiftet ", Avslutar Martin Axelsson.

Linköping, 20 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information 
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 13:05.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280